+7 925 447 00 00

Прайс-лист

  Вид, тип, марка
асфальтобетонной смеси
(асфальтобетона) Цена (в т.ч. НДС 18 %)
руб/т
1 Песчаная тип Д, марки II 2510
2 Мелкозернистая тип В, марки II c 20% щебня гр.фр. 5-20мм 2460
3 Песчаная тип Г, марки I 2810
4 Мелкозернистая тип А, марки I 2510
5 Мелкозернистая тип Б, марки I 2510
6 Мелкозернистая тип Б, марки II 2480
7 Мелкозернистая тип В, марки II 2420
8 Крупнозернистая тип Б, марки I 2510
9 Крупнозернистая тип Б, марки II 2480
10 Крупнозернистая пористая, марки I 2420
11 Крупнозернистая пористая марки II 2380
12 ЩМА-15 3320
13 ЩМА-20 3500